Jagu logo
Extra logo

Manažerům a redaktorům tohoto vydavatelského domu jsme ušetřili spoustu práce. Pomohli jsme s výkonem, monetizací, údržbou projektů a zavedením interních procesů včetně CI/CD, sledováním chyb a optimalizací.

Extra logo
Instagram logoLinkedIn logoTwitter logoFacebook logo
Jagu logo